אתר חדש – STOPFIRE – מניעת בערה

אנו משיקים אתר חדש – stopfire.co.il

האתר יעסוק במניעת בעירה

דרך חומרים מעכבי בעירה

דרך גלאי עשן עצמאיים

דרך מערכות כיבוי אש בבניינים

דרך מערכות ספרינקלרים

דרך צבע מעכב בעירה

דרך מטפים לרכב לבית ומלמשרד

פרטים נוספים בקרוב