כיצד לחסוך במים – חיסכון במים

דרכים נכונות המאפשרות חיסכון במים

אופיה האקלימי של ארץ ישראל מצד אחד והרצון לקיים מדינה ירוקה וחקלאית  מצד שני מחייב אותנו לנהל את משק המים בתבונה.

גם בהיבט הכלכלי, עליית מחירי המים דורשת מאיתנו לתת תשומת לב מיוחדת לנושא.

נבחן מספר שיטות לניהול נבון של משק המים:

  1. שימוש במים אפורים – מים ממוחזרים
    מיחזור מים היוצאים ממכונת הכביסה ומהמקלחת ושימוש בהם להשקייה

2. חיסכון במים בהתנהלות הביתית:
– שימוש במיכל הדחה דו כמותי

-תשומת לב לנזילות בצנרת

– ניהול נכון של ההשקיה: שימוש בטפטפות, השקייה בשעות הערב

– הקטנת הלחץ מים במערכת הביתית